ប៊ូត Type (NLD)

  • Strain clamp NLD-1

    ការគៀបសង្កត់ NLD-1

    ការរឹតបន្តឹងខ្សែ (ប្រភេទប៊ូទិក) ការរឹតបន្តឹងភាពតានតឹងរបស់រណសិរ្ស NLD ត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងខ្សែថាមពលអគ្គីសនីឈរឬខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងស្ថានីយ៍និងឧបករណ៍រន្ទះហើយក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងការរួមបញ្ចូលអ៊ីសូឡង់ខ្សែដោយភ្ជាប់ផ្នែករឹងឬភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងជាមួយរទេះភ្លើង។ តួនិងអ្នកតោងគឺដែកដែលអាចបំលែងបានដែកធ្វើពីដែកមានស្នាមប្រឡាក់អ៊ីប៉ូតូសផ្នែកផ្សេងទៀតគឺដែក។ ភាពរឹងមាំនៃការគៀបគឺច្រើនជាងកម្លាំងបំបែក ៩៥% នៃឧបករណ៍ចាប់។ កា ...